Consultanță Resurse Umane


Servicii în domeniul organizațional:

  • Coaching manageri și angajați
  • Analiza și evaluarea posturilor de muncă
  • Consultanță în domeniul recrutării și selecției de personal
  • Consultanță cu privire la integrarea si adaptarea profesională a angajaților
  • Dezvoltarea personală și profesională a angajaților
  • Consiliere cu privire la identificarea factorilor de stres si a bolilor profesionale.

Managerii de resurse umane, managerii generali sau psihologii organizaționali își pun adesea întrebări precum:

„Ce îi face pe angajaţi să fie mai eficienţi și să muncească mai bine?”

“Ce factori psihologici condiţionează performanţa individuală şi organizaţională?”.

Cunoscând răspunsurile la aceste două întrebări, puteți influența în mod decisiv performanța angajaților si relațiile cu ei.

Psihologia muncii și organizațională răspunde la aceste întrebări, aprofundând aria managementului resurselor umane (cu orientare mai degrabă economică, pe randament si competență profesională), punând accent pe satisfacție si factori psihologici care mobilizează angajatul spre performanță.

Impactul consultanței psihologice în resurse umane asupra performanței profesionale:

  • La nivel individual, angajatul cunoaște punctele slabe și invață strategii și tehnici de dezvoltare personală, în urma evaluării psihologice;
  • La nivel organizațional, prin procesul de recrutare si selecție a candidaților care au caracteristicile psihologice cele mai apropiate de profilul postului, prin identificarea potențialului de dezvoltare profesională, analiza climatului organizațional, prevenirea si reducerea stresului si fluctuației de personal, se influențează în mod decisiv performanța firmei.