Avize psihologice | Evaluări


[ulist style=”3″]
Evaluare psihologică la angajare și eliberare aviz psihologic pentru:
[/ulist]

[ulist style=”4″]
personal cu funcţii de decizie;
personal sanitar, superior, mediu si personal educativ ;
personal din instituții de învățământ: cadre didactice;
funcționari publici;
persoane care lucrează la înălţime;
personal care lucreaza in rețele de foarte înaltă, înaltă, medie si joasă tensiune;
persoane care lucrează în condiţii de zgomot;
persoane care in cadrul activității profesionale conduc autoturismul firmei;
persoane care in cadrul activității profesionale conduc utilaje, vehicule de transport intrauzinal; etc.
persoane care lucrează în condiţii de izolare;
personal din străinătate care va lucra in România;
persoane care lucrează în tură de noapte;
personal care lucrează în condiții de lucru cu expunere la diferiți agenți chimici si fizici (câmpuri electromagnetice neionizante), la radiații ionizante;
[/ulist]

[ulist style=”3″]
Evaluare psihologică și eliberare aviz psihologic la controlul medical periodic;
Aviz psihologic pentru admiterea în anumite instituții de învățământ;
Aviz psihologic la schimbarea funcției;
Aviz psihologic la reluarea activității;
Evaluare psihologică în situații de promovare;
Evaluare psihologică in situatii de disponibilizare / reorientare profesională;
Evaluare psihologică in scop formativ;
Analiza psihologică pentru prevenirea fenomenelor de inadaptare profesională, a accidentelor de muncă şi circulaţie.
[/ulist]

[textblock style=”3″]Contactați-ne![/textblock]